تصویری از قایق سواری مسئولان گیلان در ژاپن

معاون امورعمرانی استانداری ، رییس کل دادگستری استان ، رییس سازمان آموزش و پرورش گیلان ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، فرماندار رشت و مدیرکل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سفری دو هفته ای به دعوت رسمی آژانس همکاری های بین المللی کشور ژاپن، به این کشور سفر کرده اند.

معاون امورعمرانی استانداری گیلان ، رییس کل دادگستری استان ، رییس سازمان آموزش و پرورش گیلان ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، فرماندار رشت و مدیرکل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سفری دو هفته ای به دعوت رسمی آژانس همکاری های بین المللی کشور ژاپن، به این کشور سفر کرده اند.

۶ ۷ ۱۱

tel final1

Share