تصویری از دونالد ترامپ در تهران؟

دونالد ترامپ جوان در کنار جک نیکلسون در سفری که اوایل سال ۵۷ به تهران داشتند. ترامپ به دنبال ساخت کازینویی در یکی از شهرهای شمالی بود. البته برخی رسانه ها نیز مدعی شدند که این تصویر در سال ۱۹۸۸ در نیوجرسی آمریکا گرفته شده است.

دونالد ترامپ جوان در کنار جک نیکلسون در سفری که اوایل سال ۵۷ به تهران داشتند. ترامپ به دنبال ساخت کازینویی در یکی از شهرهای شمالی بود. البته برخی رسانه ها نیز مدعی شدند که این تصویر در سال ۱۹۸۸ در نیوجرسی آمریکا گرفته شده است.

۳۴۲۵۶۴_۳۵۱

Share