تصاویری از کاروان خدام العترت شهرداری رشت در کربلا

کاروان خدام العترت متشکل از نیروهای خدمات شهری و فرهنگی شهرداری رشت هم اکنون در کربلا به سر می برند. ایستگاه عکاسی، نقاشی کودک، معرفی خواهر امام رضا (ع)، اقامه اذان، زیارت عاشورا و اجرای تعزیه و نمایش مذهبی از جمله برنامه هایی است که در موکب فرهنگی شهرداری رشت اجرا می شود.

کاروان خدام العترت متشکل از نیروهای خدمات شهری و فرهنگی شهرداری رشت هم اکنون در کربلا به سر می برند. ایستگاه عکاسی، نقاشی کودک، معرفی خواهر امام رضا (ع)، اقامه اذان، زیارت عاشورا و اجرای تعزیه و نمایش مذهبی از جمله برنامه هایی است که در موکب فرهنگی شهرداری رشت اجرا می شود.

Share