تصاویری از برپایی بازارچه خیریه در لنگرود

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بازارچه خیریه با مشارکت دبیرستان دخترانه غیر انتفاعی امید آینده و با هدف کمک به کودکان نیازمند و بیمار شهرستان لنگرود توسط گروهی از نیکوکاران و انسان دوستان در این شهرستان برپا شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بازارچه خیریه با مشارکت دبیرستان دخترانه غیر انتفاعی امید آینده و با هدف کمک به کودکان نیازمند و بیمار شهرستان لنگرود توسط گروهی از نیکوکاران و انسان دوستان در این شهرستان برپا شد.

این بازارچه دیروز (پنجشنبه) از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ در لنگرود، روبروی شهرداری، پشت پاساژ ثلاث، جنب آموزشگاه رانندگی شکوه، دبیرستان غیر انتفاعی امید آینده برگزار شد.

گفتنی است صنایع دستی، انواع غذا، شیرینی و دسر، نان محلی و… در این بازارچه عرضه شد همچنین این بازارچه با مسابقه نقاشی ویژه کودکان همراه بود.

Share