از «هر ۸ روز و ۸ ساعت یک پروژه در رشت افتتاح شد» و «اجنه عسلویه و بندر امام را ساختند یا خارجی‌ها؟» تا «مجلس مرکز تفکر است نه فتنه»

در فوتونیوز این شماره، اظهارات باقری در حمایت از جعفرزاده، اجنه عسلویه و بندر امام را ساختند یا خارجی‌ها؟، مجلس مرکز تفکر است نه فتنه، اظهارات عضو شورای شهر رشت در پی توهین به مردم گیلان، مدیر منطقه یک رشت؛ تنها شهردار موفق در تحقق درآمد، گیلان سرزمین فرصت هاست و هر ۸ روز و ۸ ساعت یک پروژه در رشت افتتاح شد آمده است.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است. در فوتونیوز این شماره، اظهارات باقری در حمایت از جعفرزاده، اجنه عسلویه و بندر امام را ساختند یا خارجی‌ها؟، مجلس مرکز تفکر است نه فتنه، اظهارات عضو شورای شهر رشت در پی توهین به مردم گیلان، مدیر منطقه یک رشت؛ تنها شهردار موفق در تحقق درآمد، گیلان سرزمین فرصت هاست و هر ۸ روز و ۸ ساعت یک پروژه در رشت افتتاح شد آمده است.

photo_2016-11-09_19-13-40
photo_2016-11-09_19-16-24
photo_2016-11-09_19-33-47
photo_2016-11-09_19-47-16
photo_2016-11-09_20-14-43
photo_2016-11-09_20-29-31
photo_2016-11-09_20-55-31
photo_2016-11-09_21-04-45

Share