از «دلیل ردصلاحیت هاشمی از زبان خودش» تا «دو پیام رای اعتماد مجلس به وزرا به روایت عارف»

در فوتونیوز این شماره، دلیل ردصلاحیت هاشمی از زبان خودش، حمل و تولید هر گونه سلاح سرد جُرم محسوب می‌شود، دو پیام رای اعتماد مجلس به وزرا به روایت عارف، پزشکی قانونی حکم به قاتل بودن دکتر تبریزی داد، مشکل اصلی جامعه اخلاق است، تعویض ناوگان تاکسی با تکیه برتوان منطقه آزاد انزلی و رشت ظرفیت‌های فراوانی دارد آمده است.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است. در فوتونیوز این شماره، دلیل ردصلاحیت هاشمی از زبان خودش، حمل و تولید هر گونه سلاح سرد جُرم محسوب می‌شود، دو پیام رای اعتماد مجلس به وزرا به روایت عارف، پزشکی قانونی حکم به قاتل بودن دکتر تبریزی داد، مشکل اصلی جامعه اخلاق است، تعویض ناوگان تاکسی با تکیه برتوان منطقه آزاد انزلی و رشت ظرفیت‌های فراوانی دارد آمده است.

photo_2016-11-03_21-23-53 photo_2016-11-03_21-38-26 photo_2016-11-03_21-38-59 photo_2016-11-03_21-52-39 photo_2016-11-03_22-04-24 photo_2016-11-03_22-13-34 photo_2016-11-03_22-24-02 photo_2016-11-03_23-04-20 photo_2016-11-03_23-04-23photo_2016-11-04_09-47-32
tel final1

Share