آقای جعفرزاده اصولگرا شمایید نه آنانی که برای بهره مندی از پتانسیل اصلاح طلبان در خفا قربان صدقه شان می روند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بهراد ذاکری فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی نوشت: جناب جعفرزاده امروز از رایی که برای قرارگرفتن در لیست امید و سپس در صندوق رای به شما دادم به خود میبالم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بهراد ذاکری فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی تحت عنوان «برای جعفرزاده اصولگرایی که اصلاح طلب است» در پی هجمه های اخیر خطاب به این نماینده مجلس نوشت:
IMG_2471jafarzade
جناب آقای جعفرزاده سلام
در این روزها که ناسزا به شما به خط کش و میزان اصولگرایی برای برخی بدل شده و فریاد اعتراضشان نسبت به صحبت های جنابعالی بلند گردیده، هر قدر با خودم کلنجار رفتم ننوشتن این چند سطر به شما را دور از وجدان و اعتقاد خود یافتم.
به خوبی به خاطر دارم که در جلسه شورای عالی اصلاح طلبان گیلان در برابر سوال گرایش سیاسی شما به صراحت از اصولگرایی خود یاد کردید و ابایی از بیان آن نداشتید.
آری اصولگرای واقعی از نظر من شمایید. شمایی که اصل آزادی خواهی و بیان حقیقت را علارغم همه هجمه های وارده به شما از یاد نبردید.
اصولگرا شمایید نه آنانی که برای بهره مندی از پتانسیل اصلاح طلبان در خفا قربان صدقه شان می روند و در بیرون فریاد برائت سر می دهند.
و مگر شما چه گفتید ؟ آیا عمل برخلاف توصیه رهبری و بست نشستن در خانه در نظر مدعیان اصولگرایی فتنه نیست؟
آیا برباد دادن سرمایه های مملکت و لیست محکومیت های ثابت شده بر اساس رای قوه قضائیه، به فتنه تعبیر نمی شود؟
افکار من و شما در بسیاری از موارد یکی نیست. نقدهای جدی به عملکردتان داشته و دارم. ولی امروز وظیفه خود میدانم به احترام عملتان در انعکاس صدای قشری از جامعه از شما حمایت کنم.
حرفی که شما زدید صدای افرادی بود که مدت هاست به محض بیان نظر با انواع فشارها و تهمت های اثبات نشده روبرو می شوند.
شما در دفاع از آزادی بیان و اندیشه سخن راندید که هدف انقلاب ما بوده و هست.
بسیاری از کسانی که امروز شما را با بدترین عبارات خطاب قرار میدهند در خلوت خویش می دانند که چه گفتید و حقیقت چیست.
امروز تبریک من را به مناسبت راه یابی به مجلس پذیرا باشید چرا که امروز بر خلاف منافع روزمره و زودگذر شما صدای رای دهندگانتان هستید.
شما نشان دادید که حتی می توان از عقیده مخالف دفاع کرد. نشان دادید که انچه اهمیت دارد نه اصلاح طلبی و اصولگرایی که بیان اعتقادات و نهراسیدن از دست رفتن منافع زودگذر است.
جناب جعفرزاده امروز از رایی که برای قرارگرفتن در لیست امید و سپس در صندوق رای به شما دادم به خود میبالم.
برایتان روزهایی بهتر آرزو میکنم که این جایگاه و این عملکرد بزرگترین توشه ای برای آخرت ماست که افراد زیادی از آن بهره مند نیستند.
برقرار و مانا باشید

بهراد ذاکری-ابان ۱۳۹۵

Share