مدیر روابط عمومی شهرداری رودسر تغییر کرد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ایوب مرادی با سابقه یکسال مدیریت روابط عمومی رودسر را به فرج مهدیزاده تحویل داد.

roodsar اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ایوب مرادی با سابقه یکسال مدیریت روابط عمومی رودسر را به فرج مهدیزاده تحویل داد.

فرج مهدیزاده بمدت ۱۳ سال است که در شهرداری رودسر و در واحدهای تاکسیرانی ؛ خدماتی شهری شرق رودسر فعالیت نموده است و مدت سه سال دهیار یکی از روستاهای شهر رودسر است.

وی از برنامه هایش در واحد روابط عمومی رودسر را ارتقا سطح فرهنگی شهر رودسر در سطح استانی دانست و افزود: شهر رودسر نیازمند تغییرات اساسی در سطوح مختلف فرهنگی است و تلاشمان بر این با برنامه ریزی و تعامل و همدلی با اصحاب رسانه و شهروندان خوب رودسری و همچنین کمک های بی دریغ شهردار ساعی به نتایج خوبی دست یابیم.

tel final1

Share