ربا خواری در بانک‌ها با لباس شرعی است/آقایان اصولگرا کجای متن اسلام آمده که وام ۵ میلیونی به ۵۰ میلیون تبدیل شود؟/همکاران اصلاح طلب اگر دنبال اصلاح هستید به این موارد کمک کنید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نماینده مردم آستارا در مجلس گفت: ربا خواری در بانک‌ها با لباس شرعی است. در حالیکه در آیات متعدد قرآن نزول و رباخواری مذموم شناخته شده و در ردیف مبارزه با پیامبر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از خبر آنلاین ،نماینده مردم آستارا در مجلس گفت: ربا خواری در بانک‌ها با لباس شرعی است. در حالیکه در آیات متعدد قرآن نزول و رباخواری مذموم شناخته شده و در ردیف مبارزه با پیامبر است.

dadashi5659a4323e426ce0e2bولی داداشی نماینده مردم آستارا در نطق میان دستورش در جلسه سه شنبه-۱۳ مهر- گفت: امروز بحث ربا خواری در بانک‌ها با لباس شرعی است. بانک‌ها به یک فرد بدبخت آن هم به هزار بدبختی ۵ میلیون وام می‌دهند.

این نماینده مجلس دهم افزود: تولید کننده ۵۰۰ میلیون وام می‌گیرد و به دلیل عدم حمایت دولت در بوروکراسی اداری، گرفتار پرداخت‌های بانکی می‌شود.آقایان اصولگرا کجای متن اسلام آمده که وام ۵ میلیونی به ۵۰ میلیون تبدیل شود؟ آیا این حمایت از نزول خواری نیست؟اسمش چیست به ماهم بگویید ما هم بدانیم.

وی با اشاره به نهی قرآن از گرفتن نزول و رباخواری، تأکید کرد: در آیات متعدد قرآن نزول و رباخواری مذموم شناخته شده و در ردیف مبارزه با پیامبر است. همکاران اصلاح طلب اگر دنبال اصلاح هستید به این موارد کمک کنید.من افرادی را میشناسم که سر همین قضیه خود را حلقه آویزکردند آیا ما مسئول نیستیم؟

داداشی در پایان نطقش گفت: جناب رئیس جمهور شما به بانک ها دستور دادید که جرائم و دیرکرد را از مردم نگیرند چرا بانکها اعمال نمیکنند؟ خیلی ها به دست سیستم بانکی کشور مفلس شدند. آقای رئیس جمهور نگذارید من که حامی انتخاباتی شما بودم، در رابطه با رباخواری بانک‌ها پاسخی به مردم نداشته باشم.

tel final1

Share