تصاویری از هواداری که شب را کنار هادی نوروزی خوابید!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تابناک، در تصاویر زیر هواداری را می بینید که شب را کنار هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس خوابید!  

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تابناک، در تصاویر زیر هواداری را می بینید که شب را کنار هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس خوابید!

 ۶۳۸۵۴۶_۲۷۷ ۶۳۸۵۴۷_۶۴۴۶۳۸۵۴۵_۹۷۴

tel final1

Share