اعضای بدن یک نوجوان رودباری به سه نفر زندگی دوباره بخشید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،اعضای بدن نوجوان رودباری «امیر حسین سرابی کلشتری» که دچار مرگ مغزی شده بود، به زندگی سه بیمار زندگی دوباره بخشید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از مهر ،اعضای بدن نوجوان رودباری «امیر حسین سرابی کلشتری» که دچار مرگ مغزی شده بود، به زندگی سه بیمار زندگی دوباره بخشید.

۲۲۱۹۹۴۲رئیس شبکه بهداشت و درمان رودبار درباره اهدای عضو این نوجوان گفت: کلیه ها و کبد این نوجوان به سه بیمار زندگی و حیات دوباره بخشید.

کاظم ارجمندی افزود: با رضایت والدین امیر حسین سرابی که بر اثر واژگونی خودرو در کلشتر دچار مرگ مغزی شده بود، اعضای بدنش اهدا شد.

وی با قدردانی از این اقدام خداپسندانه اعلام کرد: اهدا اعضا در چند سال اخیر در شهرستان رودبار افزایش یافته است.

tel final1

Share