گزارش تصویری نشست تخصصی کتاب خوان دفاع مقدس در رشت

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس «نشست تخصصی کتاب خوان دفاع مقدس» با حضور استاد مرتضی سرهنگی نویسنده توانای ادبیات دفاع مقدس کشور, نویسندگان برتر استان و مدیران فرهنگی و خانواده شهدای مدافع حرم بررگزار شد.

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس «نشست تخصصی کتاب خوان دفاع مقدس» با حضور استاد مرتضی سرهنگی نویسنده توانای ادبیات دفاع مقدس کشور, نویسندگان برتر استان و مدیران فرهنگی و خانواده شهدای مدافع حرم بررگزار شد.


tel final1

Share