گزارش تصویری نخستین جشنواره بازی رشت

نخستین جشنواره بازی رشت با همت شهرداری منطقه چهار رشت ،موسسه حمایت از کودکان سرطانی گیلان و جمعی از دغدغه مندان و متخصصین حوزه کودک از سوم تا پنج شهریور ماه ساعت ۱۸ تا ۲۲ در خیابان منظریه ، محل دائمی جشنواره ها برگزار می شود.

نخستین جشنواره بازی رشت با همت شهرداری منطقه چهار رشت ،موسسه حمایت از کودکان سرطانی گیلان و جمعی از دغدغه مندان و متخصصین حوزه کودک از سوم تا پنج شهریور ماه ساعت ۱۸ تا ۲۲ در خیابان منظریه ، محل دائمی جشنواره ها برگزار می شود.


tel final1

Share