واکنش شرکت مخابرات گیلان به اظهارات عضو شورای شهر رشت در رابطه با زیرگذر شهید رجایی

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در پی اظهارات کارگرنیا،عضو شورای اسلامی شهر رشت در خصوص کندی عملیات پروژه زیر گذر شهید رجایی, غفار حسینی عضو هیات مدیره شرکت مخابرات گیلان موضوعات جدید را در رابطه با علت کندی این پروژه مطرح کرد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در پی اظهارات کارگرنیا،عضو شورای اسلامی شهر رشت در خصوص کندی عملیات پروژه زیر گذر شهید رجایی(اینجا), غفار حسینی عضو هیات مدیره شرکت مخابرات گیلان موضوعات جدید را در رابطه با علت کندی این پروژه مطرح کرد.۱۳۹۳۱۲۰۹۱۵۴۵۴۶۷۳۰۴۸۳۶۴۶۴

غفار حسینی گفت: ابتدا براساس دعوتنامه شماره ب  ۱۰۰۶۱/۶۶ مورخ ۹۳/۰۷/۲۸ جلسه ای در تاریخ ۹۳/۰۷/۲۹ در محل برگزاری پروژه پل زیرگذر شهید رجایی تشکیل گردید.

در همان زمان توسط نمایندگان مخابرات طبق روال پروژه های مشابه قبلی برای جابه جایی و جمع آوری تاسیسات و تجهیزات مخابرات با توجه به نوع کار دو پیشنهاد گردبد:

الف_ ایجاد مستعدثات در مجاورت زیر گذر و اجرای جمع آوری تجهیزات و تاسسیات توسط شرکت مخابرات که می بایست بر اساس استانداردهای روز صورت پذیرد حداقل حدود سه میلیارد تومان هزینه در برداشته است(این گزینه برای مخابرات به صرفه ترین،سریع ترین و راحت ترین گزینه می باشد)

ب_ نگهداری حداکثری تاسیسات مخابرات و جابه جایی حداقلی آن مشروط به اینکه مسیرهای جابه جایی توسط پیمانکار محترم شهرداری انجام شود.(علیرغم هزینه بسیار اندک برای شهرداری ،مخابرات را دچار مشکل عدیده از حیث نگهداری،ترمیم خسارت های مکرر و…. می نمود)

به منظور کاهش چند میلیارد تومانی هزینه پروژه گزینه پیشنهادی دوم مخابرات در دستور کار قرار گرفت.بنابراین مقرر گردید تا آماده سازی مسیر مناسب و قابل اجرا برای جابه جایی تجهیزات و کابلهای موجود پیمانکار محترم شهرداری ،شرکت مخابرات گیلان با حضور دائمی نماینده پای کار نسبت به اصلاح خسارت وارده و رفع خرابی ارتباطات اقدام نماید.(که این مسئله بارها تکرار و از حیث مادی و معنوی مشکلات عدیدی برای مخابرات و مشترکین آن فراهم نموده است)

پس از بحث و بررسی کارشناسی که آخرین آن در حضور معاونت محترم عمرانی استانداری بوده است پیشنهاد دوم شرکت مخابرات مورد توافق قرار گرفت و قرار شد بصورت مجزا در دو مرحله ؛ابتدا مسیر اول واقع در بلوار شهید ضیابری-رشتیان و مسیر دوم در خیابان بیستون اجرا گردد.

همچنین بر اساس صورتجلسه ۹۳/۰۹/۲۴ که ابلاغ آن توسط سرپرست وقت محترم حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری رشت به این شرکت صورت گرفت مقرر شد بمنظور تسریع در عملیات اجرای پروژه ،ساخت حوضچه ها و کانالهای شبکه جدید با نظارت و هماهنگی کامل نمایندگان شرکت مخابرات ،توسط پیمانکار محترم شهرداری رشت انجام و فقط تهیه کابلها بعهده مخابرات باشد.

پس از اجرای مرحله اول که بطور کامل انجام گردید اکنون در مسیر دوم تکمیل جابجایی تجهیزات مخابرات منوط به تکمیل داکت توسط پیمانکار محترم شهرداری بوده که تقریبا در مراحل پایانی می باشد لذا به محض آماده شدن با حداقل شرایط مورد نیاز حداکثر طی یک هفته شرکت مخابرات ،کلیه تجهیزات را از آن عبور و تجهیزات قبلی را جمع آوری نماید.

در پایان انتظار بر این است که همه ما در طرح مسائل اجتماعی و مشکلات عمرانی به گونه ای برخورد کنیم که موجب دلسردی خدمت گزاران و نگرانی مردم و جامعه فراهم نگردد.

tel final1

Share