شیفتگان خدمت بار دیگر در جلسه شورای شهر رشت حاضر نشدند

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در حالی که همه چیز برای برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای شهر رشت در سال چهارم آماده بود غیبت اقلیت شورا مانع به حدنصاب رسیدن و برگزاری این جلسه شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در حالی که همه چیز برای برگزاری انتخابات هیات رئیسه شورای شهر رشت در سال چهارم آماده بود غیبت اقلیت شورا مانع به حدنصاب رسیدن و برگزاری این جلسه شد.

در جلسه امروز شورا که قرار بود با حضور سیدعیسی مهدوی فرماندار شهرستان رشت برگزار شود حتی محمدعلی رفیعی نوده رئیس شورا نیز حضور نداشت!

محمود باقری خطیبانی، محمدحسین واثق کارگرنیا, مسعود کاظمی، مجید رجبی ویسرودی, فرهاد شوقی و عباس صابر در حالی در جلسه امروز حضور نداشتند که در جلسه قبلی شورا نیز عمدا حضور پیدا نکرده بودند تا جلسه از حد نصاب خود خارج شود.

گفتنی است دقایقی قبل از برگزاری جلسه از سوی روابط عمومی شورا به تعدادی از خبرنگاران و اعضای شورا لغو جلسه اعلام شده بود.

tel final1

Share