گزارش تصویری روز ملی دریای کاسپین در منطقه آزاد انزلی

همزمان با ۲۱ مرداد روز ملی دریای کاسپین در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

همزمان با ۲۱ مرداد روز ملی دریای کاسپین در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.


tel final1

Share