پاکسازی حاشیه بزرگراه رشت – قزوین توسط دانشجویان دانشگاه آزاد گیلان و کرمانشاه+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استانهای گیلان و کرمانشاه در اقدامی دستجمعی حاشیه بزرگراه رشت – قزوین را از زباله پاکسازی کردند.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استانهای گیلان و کرمانشاه در اقدامی دستجمعی حاشیه بزرگراه رشت – قزوین را از زباله پاکسازی کردند.
در این حرکت خودجوش دانشجویی، تعدادی از دانشجویان که در کنار آنان امیررضا پوررمضانعلی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دارنده مقام سوم مسابقات شطرنج دانشجویان جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز دیده می شد با حضور در بزرگراه رشت – قزوین، در حرکتی نمادین در جهت «آشتی با طبیعت » قسمتی از حاشیه این بزرگراه را از زباله پاکسازی کرده و با تشکیل زنجیره انسانی به مسافرین در مدخل ورودی استان گیلان یادآوری کردند که باید در حفظ و نگهداری محیط زیست خود کوشا باشند و توسط این دانشجویان بروشورها و تراکت هایی با شعار « بیاید با طبیعت آشتی کنیم » تهیه و در اختیار مسافرین در عوارضی اتوبان رشت – قزوین قرار دادند.
در حاشیه این حرکت نمادین دکتر تیمور آمار معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دبیر جشنواره « آشتی با طبیعت » با یادآوری شعار این جشنواره گفت: تغییر وضعیت طبیعت در ایران منوط به تغییر الگوی رفتاری انسانهاست و ارتقای نقش آنان در احیای محیط زیست اطراف خود می تواند بسیار مهم و مؤثر باشد.

tel final1

Share