ویدئو: بندر انزلی برترین بندر شمال کشور

نقش بنادر گیلان در توسعه استان استراتژیک است. به اهمیت این موضوع می توان با توجه به سخنان مقامات ارشد استان گیلان به خوبی پی برد. جدیدترین ویدئوی دیارمیرزا به بنادر گیلان اختصاص دارد. در همین رابطه با حسین چراغی مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان گفتگو کرده ایم و از او خواسته ایم تا جایگاه بندر انزلی را در میان بنادر کشور برای ما پیش بینی نماید.

نقش بنادر گیلان در توسعه استان استراتژیک است. به اهمیت این موضوع می توان با توجه به سخنان مقامات ارشد استان گیلان به خوبی پی برد. جدیدترین ویدئوی دیارمیرزا به بنادر گیلان اختصاص دارد. در همین رابطه با حسین چراغی مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان گفتگو کرده ایم و از او خواسته ایم تا جایگاه بندر انزلی را در میان بنادر کشور را برای ما پیش بینی نماید.

مخاطبان عزیز می توانند با ورود به سرویس آپارات دیارمیرزا سایر فیلم ها را نیز تماشا کنند.

tel final1

Share