تدوین شیوه نامه پیشنهادی برای اجرائی شدن صدور پروانه برای اراضی نسقی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو شورای شهر رشت با اشاره به معضلات پنهان ساخت و ساز در سکونتگاه های غیر رسمی، اذعان داشت: تدوین این شیوه نامه کمک به رفاه بخشی از شهروندانی است که از تمکن مالی کمتری برخوردارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در پی تلاش های کمیسیون توسعه و عمران شورا برای تدوین شیوه نامه ای برای ساخت و ساز با نظارت در زمین های نسقی، مجید رجبی از شهروندان و مسئولان خواست تا شورای شهر را یاری داده و یکبار برای همیشه مشکل نسق داران را حل نمایند.--------۲۶rajabi
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا در این باره گفت: با توجه به مشکلات بوجود آمده برای ساخت و ساز در زمین هایی که بدون سند مالکیت (نسق) است؛ کمیسیون توسعه و عمران شورا، شیوه نامه ای را در این راستا تدوین نموده است.
مجید رجبی ویسرودی، مشکلات اتی ساخت و ساز بدون پروانه در زمینهای نسقی را برشمرد و تصریح کرد: عدم رعایت اصول شهرسازی و همچنین ایمنی در بناهایی که بدون نظارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ساخته می شود؛ در آینده مشکلات بیشتری را برای مدیران شهری بوجود خواهد آورد.
عضو شورای شهر رشت با اشاره به معضلات پنهان ساخت و ساز در سکونتگاه های غیر رسمی، اذعان داشت: تدوین این شیوه نامه کمک به رفاه بخشی از شهروندانی است که از تمکن مالی کمتری برخوردارند.
وی برخی مفاد شیوه نامه مذکور را برشمرد و تاکید کرد: این شیوه نامه تلاش دارد از مجرای قانونی، برای نسق دارانی که مالکیت آنها توسط یکی از شعبات دستگاه قضایی استان محرض شده ؛ پروانه ساخت صادر نماید.
رئیس کمیسیون عمران شورا از تمامی متخصصان حوزه شهرسازی، شهروندان و مسئولان استان خواست تا به کمک شورای شهر آمده و پیشنهادات خود را به کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا ارایه نمایند و یکبار برای همیشه مشکل نسق داران را با این شیوه نامه حل نمایند.

گفتنی است این شیوه نامه در ۱۲ بند توسط کمیسیون توسعه و عمران شورا تدوین یافته است.

شیوه نامه پیشنهادی برای اجرائی شدن صدور پروانه برای اراضی نسقی

ماده ۱ : ارائه مبایعه نامه تنفیذ شده توسط دادگاه صالحه یا شورای حل اختلاف یا مدارک مستند حاکی از ارائه دادخواست در خصوص مبایعه نامه به شورای حل اختلاف یا دادگاه صالحه .

ماده ۲ : مالک مکلف است کروکی دقیق ملک خود را به مقیاس ۲۰۰/۱ با تایید نقشه بردار عضو سازمان نظام مهندسی استان گیلان به شهرداری منطقه محل موردنظر خود ارائه نماید .

ماده ۳ : شهرداری مکلف است با تعیین مختصات جغرافیایی زمین مورد نظر نسبت به تعیین عرض معبر ملک و تراکم پیش بینی شده در طرح تفضیلی جهت تهیه نقشه و درج آن در پروانه ساختمانی اقدام نماید .

ماده ۴ : جهت شناسایی معارضین احتمالی ، مالک می بایست در اولین اقدام اخذ پروانه قبل از بازدید کارشناس جهت تهیه کروکی ، محیط ملک مورد نظر را میخ کوبی و گچ ریزی و گود برداری کرده باشد

ماده ۵ : حداقل و حداکثر مساحت مفید ملک پس از تعریض جهت احداث بنا بر اساس مفاد بند ۳۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۲/۳/۸۹ ( پیوست ۲ ) در ارتباط با موضوع طرح املاک فاقد سند مالکیت به شرح ذیل می باشد :

الف :حداقل مساحت زمین پس از رعایت عقب نشینی از ۵۰ درصد مساحت حد نصاب تفکیک در کاربری مربوطه کمتر نباشد . (حداقل ۷۵ مترمربع باشد)

ب: حداقل یک بر به شارع عام منطبق بر طرح تفضیلی مصوب یا ضوابط عرض گذر ، دسترسی مستقیم داشته باشد .

ج : سایر ضوابط احداث عینا مطابق مقررات و ضوابط شهر رشت می باشد .

ماده ۶ : در احداث کلیه ساختمانها رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان الزامی است .

ماده ۷ : رعایت بر اصلاحی به هنگام احداث بنا توسط مالک الزامی است .

ماده ۸ : قطعاتی که در معابری قرار دارند که انتهای آن ساخته یا مسدود نشده و فاقد خط پروژه در طرح تفصیلی می باشد ، ابتدا خط پروژه و بر و کف برای تعیین عرض معبر مورد نظر تهیه و سپس اقدام به صدور پروانه گردد .

ماده ۹ :پرداخت کلیه عوارض متعلقه برابر تعرفه های مصوب توسط شورای اسلامی شهر باستناد بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض و بها خدمات محلی اعم از ( کارشناسی ، نوسازی ، حمل زباله ، ورود به محدوده قانونی شهر ، احداث بنا ، در صورت وجود اضافه بنا ( مازاد بر تراکم در حد ۲۵% ) ، کنسول ، تفکیک عرصه ، مازاد بر تراکم خارج از ۲۵% ، کسری پارکینگ ، ۵% فضای آموزشی ، ۳% نظارت ، در صورت وجود کسری حد نصاب تفکیک ، پیش آمدگی مشرف در صورت وجود و ……. ) توسط مالک الزامی است .

ماده ۱۰ : جهت تسریع امور ، مراحل اجرای صدور پروانه ساختمانی می تواند موازی با تهیه تنفیذ مبایعه نامه صورت گیرد . ولی صدور نهایی مجوز ساختمانی منوط به ارائه تنفیذ مبایعه نامه می باشد . در صورتی که مالک در مهلت مقرر طبق ضوابط نتواند تنفیذ نامه را ارایه نماید صدور مجوز ساختمانی متوقف خواهد شد .

تبصره ۱ : شهرداری مکلف است تمام صفحات مجوز ساختمانی را ممهور به مهر مخصوص املاک عادی نماید و قید نماید این مجوز ساختمانی به استناد تنفیذنامه شماره … مورخ …. از دادگاه ……. صادر شده است .

تبصره ۲ : تنفیذ مبایعه نامه تایید شده دادگاه صالحه به ضمیمه مجوز ساختمانی با قید شماره و تاریخ الزامی می باشد.

ماده ۱۱ : متقاضی مکلف است پس از صدور پروانه ساختمانی شروع عملیات ساختمانی را طی فرمی که پیوست پروانه صادره می باشد توسط مهندس ناظر تکمیل و مراتب را به اطلاع شهرداری برساند .

ماده ۱۲ : شهرداری مکلف است پس از اتمام بنا در پاسخ به در خواست متقاضی برابر ضوابط نسبت به صدور پایانکار  اقدام نماید ضمنا شهرداری موظف است موکدا در صفحه پایانکار قید نماید که صدور این مجوز به استناد تنفیذ مبایعه نامه صادره از دادگاه ………. به  شماره ……… و تاریخ …… می باشد.

tel final1

Share