عکس یادگاری قاسم رضایی با مدال برنز المپیک

با برتری قاسم رضایی مقابل کشتی گیر سوئدی و کسب مدال برنز رقابت های ۹۸ کیلوگرم، کاروان ایران جهارمین مدال المپیک را هم به دست آورد.

با برتری قاسم رضایی مقابل کشتی گیر سوئدی و کسب مدال برنز رقابت های ۹۸ کیلوگرم، کاروان ایران جهارمین مدال المپیک را هم به دست آورد.

photo_2016-08-18_09-29-30

tel final1

Share