سندرم نتیجه فوری! / نقدی بر شعار « برندسازی رشت به عنوان شهر جشنواره‌ها »

برای اینکه دوباره آنها را به این شهر راغب به سفر کنیم طرح و برنامه عملیاتی ما چیست ؟ در کنار این جشنواره چه آپشن های توریستی دیگری طرح‌ریزی کرده ایم ؟ نقش و کارکرد دعوت از شـهرهایی که پز عقد قرارداد خواهر خواندگی با آنها را بارها و بارها رسـانه ای کرده ایم چیست ؟

اهمیت موضوع برنسازی رشت زمانی به اوج خود رسید که رشت به عنوان اولین و تنهاترین شهر ایران در یونسکو به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی انتخاب شد و از سوی دیگر طرح بازآفرینی شهری رشت توسط شهرداری وارد مرحله اجرایی گردید و پیاده راه فرهنگی رشت در بافت فرهنگی و تاریخی شهر به بهره برداری رسید. طبیعی است در چنین شرایطی موضوع جذب گردشگر از یک سو و همچنین برند کردن شهر از سوی دیگر پراهمیت جلوه می نماید. «کیوان بهمنش» در جدیدتری یادداشت خود به موضوع برندسازی رشت و همچنین آسیب های این حوزه در صورت اجرای ناقص آن پرداخته است که مشروح آن به شرح ذیل است:

موفقیت نامحدود در ۲۰ روز! چاقی و لاغری در سه روز!behmUntitled
بدون زحمت پولدار شوید!
یادگیری ۳۵ زبان دنیا در ۱۰ روز!
ترک اعتیاد فوری بدون درد در ۴۵ روز!
با ۶۸ ثانیه تمرکز به آرزوهای خود برسید !
برندسازی رشت بهعنوان شهر جشنواره‌ها !!!

سندروم نتیجه فوری گریبان شخص، گروه، سازمان، جامعه و در نهایت کشور ما را گرفته است. آن قدر درگیر جنون سـرعت برای رسیدن به خواسته هایمان هستیم که دوست داریم همه این تبلیغات و شعارهای عجیب را یکجا باور کنیم!
شـنیدن و دیدن هر روزه پیامها و شـعارهای اینچنینی، همگان را دچار نوعی بیماری به نام سـندرم نتیجه فوری کرده است. جدای از تاثیرات آن در تمام حوزهای زندگی، این نوع نگرش تاثیر بسیار بدی بر حوزه مدیریت استراتژیک می گذارد. هیچ کدام از این ها واقعیت ندارد. اگر هم داشـته باشد، در دنیای استراتژی چنین چیزی نداریم: موفقیت آسان، ساده و سریع! فقط در کتاب های علمی تخیلی یافت می شود. حتی گاهی می بینیم که در کتاب های موفقیت یا مدیریت، بیان می کنند که موفقیت یک سـازمان حاصـل یک ایده خلاقانه سـریع بوده و سازمان یک شبه ره صد ساله را طی کرده است.
حتی اگر سازمان در کوتاه مدت به منفعت های اساسی برسد، پشت آن تصمیم سال ها تجربه و دانش خوابیده است و در ضمن حفظ نتایج آن در بلندمدت خود کار دشواری است. واقعیت آن است که موفقیت های چشم گیر و پایدار حاصل سخت کوشی، تلاش، تداوم و ترسیم نقشه های استراتژی و تدوین برنامه های اقدام عملیاتی دقیق برای جاری ســازی این اســتراتژیها و البته از همه مهم تر انضــباط راهبردی و انتخاب های دردناک است.

جناب دکتر ثابت قدم شـارمند محترم رشـت زیبا ، در محل برگزاری جشنواره جوکول ، بحث برند سازی شهر رشت را دوباره مطرح نمودند:

« برند سازی رشت از طریق برگزاری جشنواره ها!!! »

۱۳w3Untitled

جناب دکتر عزیز این بینش جنابعالی در تدوین اینگونه استراتژی ها حقیقتا ستودنی است و حقیر و بسیاری از دوستان متخصص این شهر ، این استراتژی را یکی از بهترین استراتژی های پویاسازی اقتصاد شهری می‌دانیم!
ولی چگونه ؟ یعنی چندتا از این جشنواره ها باید برگزار شوند، رشت مظلوم ما را می‌شود برند نمود ؟ ده تا صدتا ؟

آیا واقعا برگزاری صرف این جشنواره ها رشت را برند خواهد نمود؟

جناب دکتر دقت کنید لطفا ، بنده و بسـیاری از دوستانمان به هیچ وجه با تدوین اسـتراتژی های شـما کوچکترین زاویه ای نداریم، بلکه نقد جدی ما به جاری سازی این استراتژی های خوب است ! جناب دکتر حقیقتا بنده و بسـیاری از دلسوزان متخصـص این شهر از اینکه شارمندی جسور این استراتژی ها را اعلام نموده بسـیار امید داریم، ولی بیم داریم که این استراتژی های درست، به درستی اجرا نشون ، چرا که شهرت جنابعالی به مشورت ناپذیری، سـاختار نامناسـب سـازمان شـما و منابع نامناسبتر در دسـترس شما و از همه مهمتر تخصص های موجود در نزد مدیران ارشد شـما که نقد فراوانی وجود دارد به شـرایط احراز شغل برخی از این مدیران ! همگی دست به دست هم می‌دهند که از بد اجرا شدن این استراتژی های خوب، بیم داشته باشیم !
جناب دکتر باید بدانید استراتژی ، طرح و برنامه اقدام عملیاتی می‌خواهد! وگرنه هیچ استراتژی خوبی درست اجرا نخواهد شد ! اینکه مدیر محترم روابط عمومی سـازمان جنابعالی، از روی لیست تلفن خویش مدیران و مسئولین و دوستان آشنایان را به این جشـنواره دعوت کنند و چند رسـانه و خبرنگار و عکاس و تعدادی مردم علاقه مند خبردار شده از رسانه ها و شبکه های مجازی حامی شـخص جنابعالی و نیز تعدادی رهگذر عادی که نه می‌داند برندینگ و اقتصاد شهری و پویاسازی اقتصاد شهری و … چیسـت و نه دغدغه ای غیر از گرفتاریهای روزمره خویش را دارد و خلاصــه کلام ۵۰۰ نفر آدم را گرد هم بیاوریم و یک مجری طنز پرداز و یکی دو وکیل مجلس و مدیر کل و میوه و شـیرینی و شـربت و … آیا واقعا رشت ما برند خواهد شد و ما از طریق این برنامه های دم دستی و غیر عملیاتی به هدف استراتژیک خویش دست خواهیم یافت !!؟؟؟
دکتر عزیز برای اینکه به این اسـتراتژی جامه عمل بپوشـانید ، نخسـت باید مجریان و همکاران پیرامون خویش را با علوم مدیریت اسـتراتژی و البته تکنیکهای جاری سـازی اسـتراتژی آشنا نمایید و در کنار اینها باید از متخصصین گردشگری بهره بگیرید که درس و علم این رشته را فرا گرفته اند و صاحب سبک هستند. اینها چه کار باید کنند؟ موضوع ساده هست و نیست!!! اینها باید طرح و برنامه عملیاتی برای برند سازی از طریق برگزاری این جشنواره ها بنویسند! یعنی به جای برگزاری بی کیفیت و باری به هرجهت یک جشـنواره مثل جوکول ، و شـمعدانی ، کشـتی گیله مردی ، و آش شـعله قلم کار و .. که قراره طبق گفته مدیر روابط عمومی سـازمانتان ، آمارش را به ۴۰ جشنواره در این شهر برسانند ،،، ابتدا برای تعدادی از این جشنواره ها طرح و برنامه و اقدام عملیاتی تعریف کنند و تمرکز کنند روی انها…
یعنی چه !؟
یعنی اینکه ؛ ابتدا نقاط ضعف و قوت فرصتها و تهدیدها را بخوبی شناسایی کنند مثلا این برنامه عملیاتی باید به ما بگوید که برای کدام سفارت خانه ها باید فایل پرزنته این جشنواره را ارسال نماییم و از آنها صمیمانه و مشفقانه دعوت کنیم شهروندان خویش را به این جشنواره ها تشویق نمایند !
در مقابل باید بدانیم برای دعوت این مهمانان چه آپشن های مسافرتی و توریستی را می‌توانیم تعرفه کنیم !؟ نقش جامعه هتل داری و مدیریت گردشگری چیست ؟ چقدر می‌توانیم قیمت هتل ها و … غذا و خورد و خوراک را تخفیف و سوبسید دهیم برای جلب نظر آن خارجی ها ؟ همین برنامه را برای جلب نظر مسافرین و مهمانان داخل کشور از طریق موسسات توریستی داخلی چگونه باید انجام دهیم و طرح و برنامه ما چیست ؟ چه داریم در قالب یک بسته مسافرتی به انها عرضه کنیم که یک آپشن مسافرتی قبال توجه باشد برای آنان ؟ چقدر از جشنواره های معروفی مثل گلابگیری کاشان بنچ مارک ( الگو ستانی ) کرده ایم ؟

برای اینکه دوباره آنها را به این شهر راغب به سفر کنیم طرح و برنامه عملیاتی ما چیست ؟ در کنار این جشنواره چه آپشن های توریستی دیگری طرح‌ریزی کرده ایم ؟ نقش و کارکرد دعوت از شـهرهایی که پز عقد قرارداد خواهر خواندگی با آنها را بارها و بارها رسـانه ای کرده ایم چیست ؟ چه برنامه عملیاتی در این سطح داشته ایم ؟ سیاست گذاری ما برای گردشگری شهر از چه جنسی است؟ چه برنامه هایی را در دستور کار داریم و برای پیاده سازی شان؟

کدام طرح ها را مد نظر داریم و در نهایت اجرای پروژه هاسـت که اینجا گویی ما از آخر شـروع کردیم و اول پروژه را شـروع می‌کنیم بعد برایش سیاست گذاری !!! جناب آقای دکتر ثابت قدم ، حقیر کاملا آگاه هســتم که ســازمان تحت رهبری جنابعالی نمیتواند تمام بار برند ســازی شــهر رشت را بر دوش بکشد و در واقع همه منابع این شهر در نزد سازمانتان فراهم نیست، لیکن از آنجایی که جنابعالی به درستی داعیه استراتژی برند سازی شهر رشت را در سخنرانی های خویش بر عهده گرفته اید ، مشفقانه از شما میخواهم که برای این امر مهم از شـهرهای دیگر که توانسته اند با مزیت های بومی محلی خویش ، گامی در کسب آوازه جهانی بردارند، الگو ستانی فرمایید. یکی از این شـهرها که می‌شـود بخوبی از آن الگو گرفت شـهر تاریخی کاشـان اسـت که امروزه یک برند جهانی شـده اسـت با بکارگیری مزیت های بومی و محلی و تاریخی خویش !
جناب دکتر آیا می‌دانید، متولیان امر گردشگری کاشـان توانسته اند با استفاده از توان علمی تخصصی مشاورین متخصص در حوزه مدیریت اسـتراتژیک و با استفاده از مزیت های جغرافیایی و تاریخی، معماری اصیل ایرانی، خانه های تاریخی، مساجد ، بازار، تپه های باسـتانی، صـنایع دستی، آیین ها و مراسم خاص مانند؛ گلابگیری و قالی شـویان و بسـیاری جاذبه های تاریخی ، فرهنگی و طبیعی دیگر، صنعت گردشگری خود را متحول سازند.

branUntitled

آیا می‌دانید که این مشاورین استراتژیک، سالهای پیش بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک SWOT و مدل برنامه ریزی اسـتراتژیک QSPM، به بررسـی یافته های مطالعات کتابخانه ای و نتایج یک بررسـی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگران و همچنین مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری پرداخته اند. تحلیل های حاصل از مدل SWOT به آنها نشان داد، که شهر کاشان علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری در سطح ملی و بین المللی، دارای عارضــه هایی همچون ؛ تعدد تصــمیم گیران، ضــعف مدیریتی، فقدان ثبات در مدیریت گردشــگری منطقه و همچنین نامناسـب بودن زیرسـاخت های محیطی و کالبدی اسـت؛ و آنها بر اسـاس آن یافته ها ، جداول اولویت بندی استراتژی های انتخاب شده QSPM تهیه نمودند و از میان آنها استراتژی توسعه گردشگری فرهنگی-تاریخی شهر کاشان را تدوین نمودند و برای آن استراتژی ها ، برنامه اقدام عملیاتی ترسیم نمودند !
خلاصـه کلام جناب دکتر گرامی بازهم میرسـیم به حرف نخسـت بنده که باور کنید با استراتژی های خوب ثابت قدم نه تنها مشکلی نداریم بلکه دستش را هم میبوسیم ، ولی شهردار شهر ما نیز باید بدانند ، جاری سازی استراتژی علم و توان عملیاتی میخواهد که متاسفانه در پیرامون دکتر این علم را تا به حال یافت نکرده ایم.

آرزومند توسعه شهر زیبای رشت, کیوان بهمنش

tel final1

Share