زندگی به تالاب عینک رشت برگشت

«گیل مردان، گیل زنانی که حماسه افرین شدن، زندگی به تالاب برگشت. آخرین روز از حضور ما در تالاب عینک»

موسسه محیط زیستی سرزمین ایده آل ما که بهمراه سایر نهادهای مردمی و برخی دستگاه های اجرایی نقش بسیار مهم و ارزشمندی در پاکسازی تالاب عینک رشت داشته است با انتشار تصویری در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:

«گیل مردان، گیل زنانی که حماسه آفرین شدن، زندگی به تالاب برگشت. آخرین روز از حضور ما در تالاب عینک»

photo_2016-08-19_21-14-20

tel final1

Share