توسعه انسانی محور قرار گیرد / مردم باید مطالبه گر حقوق خود باشند

مهتدی حقی با بیان اینکه امروز در بحث توسعه فقط ظواهر امر دیده می شود گفت: برای توسعه باید توسعه انسانی محور قرار گیرد و آگهی مردم به جایی برسند که مطالبه گر حقوق خود باشند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اکبر مهتدی حقی رئیس منابع طبیعی شهرستان فومن در مراسم تجلیل از خبرنگاران با بیان اینکه باید نتیجه فعالیت ارگانها و نهادها توسط خبرنگار اطلاع رسانی شود گفت: خبرنگار کنترل کننده و بازتاب دهنده نتایج عملکرد مسئولان است.photo_2016-08-09_14-01-49

مهتدی حقی افزود:بیان نقصان و کم کاری در جوامع بزرگ باعث تحول جوامع می شود.

وی با بیان اینکه امروز در بحث توسعه فقط ظواهر امر دیده می شود گفت: برای توسعه باید توسعه انسانی محور قرار گیرد و آگهی مردم به جایی برسند که مطالبه گر حقوق خود باشند.

وی از خبرنگاران خواست توسعه انسانی را در چهار چوب قانون در دستور کار قرار دهند.

رئیس منابع طبیعی شهرستان فومن رسانه را گوش شنوای مسئولان و مردم خواند و افزود: پیشرفت منابع طبیعی و برجسته کردن کار همگانی در این بخش با خبرنگار است.

مهتدی حقی با بیان اینکه اطلاعات مردم در خصوص منابع طبیعی کافی نیست گفت: برای معرفی این حوزه به خوبی کار نشده است.

وی درختان را و جنگل را موجود زنده خواند و افزود: باید در راستای حافظت از منابع طبیعی بکوشیم.

tel final1

Share