تصویربرداری از یک قلاده خرس در سیاهکل

مامورین یگان و کارشناسان حفاظت محیط زیست شهرستان سیاهکل این بار نیز با کارگذاشتن یک دستگاه دوربین تله ای موفق به ثبت تصویر یک قلاده خرس در زیستگاههای جنگلی سیاهکل شدند و بدین ترتیب مستندات مربوطه در خصوص غنای حیات وحش شهرستان سیاهکل تکمیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پس از تصویر برداری های متعدد از گونه های ارزشمند حیات وحش همچون پلنگ، مرال و شوکا در منطقه سیاهکل، تصویر یک قلاده خرس نیز در حوزه شهرستان سیاهکل ثبت شد.
جعفر میرزایی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیاهکل با اعلام این خبر گفت: مامورین یگان و کارشناسان حفاظت محیط زیست شهرستان سیاهکل این بار نیز با کارگذاشتن یک دستگاه دوربین تله ای موفق به ثبت تصویر یک قلاده خرس در زیستگاههای جنگلی سیاهکل شدند و بدین ترتیب مستندات مربوطه در خصوص غنای حیات وحش شهرستان سیاهکل تکمیل شد.
وی افزود به دلیل حساسیت این شهرستان از لحاظ وجود گونه های ارزشمند و در خطر انقراض ، این حوزه وسیع زیستی حفاظت بیشتری را می طلبد.

۱۲۲۲

tel final1

Share