برای او که حقوق نجومی نگرفت, بر سر پست معامله نکرد و شرافتمندانه زیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حیدری را می توان پدر امور مالی شهرداری و استاد بسیاری از مدیران دو دهه ی اخیر شهرداری رشت دانست. وی شجاع بود و مسلط به قوانین و بخشنامه ها و هرگز به مشاوره ی ناحق و انجام سفارشات بالادستان برای ماندن بر سر پست معامله نکرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علیرضا پنجه ای شاعر و روزنامه نگار در پی درگذشت «شاپور حیدری قلعه کلی» کارمند بازنشسته شهرداری رشت نوشت:

و هوالحی…
شاپور حیدری قلعه کلی مدیر بازنشسته ی پاک دست و دل مالی، درآمد و نوسازی،نیز مشاور اسبق شورای اسلامی شهر رشت دیروز عصر در بیمارستان رازی این شهر به علت ایست قلبی درگذشت.photo_2016-08-04_12-44-09
حیدری را می توان پدر امور مالی شهرداری و استاد بسیاری از مدیران دو دهه ی اخیر شهرداری رشت دانست. وی شجاع بود و مسلط به قوانین و بخشنامه ها و هرگز به مشاوره ی ناحق و انجام سفارشات بالادستان برای ماندن بر سر پست معامله نکرد، پستی نکرد تا پست دار بماند و مال بیاندوزد. در خانه ی پنحاه متری نسقی اش شرافتمندانه. با سختی زندگی کرد و انواع فیش نداشت تا برای اثبات حقوق نجومی نگرفتنش مجبور به عوام فریبی شود و یکی از فیش های چند گانه اش را توسط اینترنت در رسانه ها پخش کند، خانه اش در پارک نیکمرام را فروخت تا برای سر و سامان دادن به بیماری دیابت، و مبتلابه آن نابینایی و نارسایی کلیه و قلبش در این سالیان سخت بیماری هزینه کند، تمام آرزویش در بستر بیماری پبش از به کما رفتن اشتغال پسر ش که کارشناس حقوقی ست در شهرداری بود جایی که بعضا کارکنان دون پایه اش چندین فرزند _نه کارآمد و قابل که باری به هرجهت_ شان را بر سرکار آورده اند، او. مترصد شده بود تا بلکه بتواند یک وقت از جناب شهردار بگیرد و خواسته اش را با ایشان در میان نهد بلکه با آوردن تنها یک فرزند کارشناس حقوقی اش به جایگزینی خود در محل کارش توانسته باشد یادگاری از مدیری دلسوز در شهرداری از خود برجا نهد، مدیری که پیاده بر سر کار می رفت و از رفاهیات مدیریتی کمترین بهره ای نبرد.
خاطره ی«نه» گفتن ها و توشیح های او زیر امضای شهردارانی که ابتدا با قوانین شهرداری آشنا نبودند و بعضا اقدام به صدور دستورات کارسازی های مالی بدون در نظرگیری موانع قانونی می کردند، هنوز در یاد نسل های مدیران دلسوز و کارآمد شهرداری هست، باری رییس املاک شهرداری وقت نیز کسی به نام حاج آقا هادی زاده بود که او نیز اضافه کارش را پس می فرستاد برای شهرداران وقت که_ لابد_ من اضافه کاری نکرده ام و این پول حرام است! اکنون چنین نسلی در شهرداری و ادارات دیگر بازنشسته شده اند، امید که با شناسایی خدمت گزاران پاک دست و دل، و اسوه ی شهر، دست ِ کم شهرداری اقدام به گذاشتن سنگ های یادمانی به نام شان در پروژه های پارک سازی خود کند تا نسل های آتی الگو پذیرتر تربیت شوند.
مراسم ختم این الگوی اخلاق اداری شهری در عصر روز پنج شنبه ۱۴. امرداد۹۵ ساعت سه ونیم تا چهار و نیم. در مسجد النبی خیابان طالقانی(بیستون)، پارک نیکمرام منعقد می شود، سپس با حضوربر سرمزار آن مرحوم واقع در وادی تازه آباد، نرسیده به قطعه ی هنرمندان، قطعه ی۵۶ ردیف ۲ ایوان۲ یاد این اسوه و دلسوز شهری را زنده نگه می داریم.

photo_2016-08-04_12-43-53

tel final1

Share