از اجرای زنده مهدی مقدم تا نمایش کمدی رضا نظری در جشنواره لاله های تالابی

در چهارمین روز برگزاری جشنواره لاله های تالابی شاهد اجرای رضا نظری کمدین معروف شمالی و خوانندگی مهدی مقدم از خوانندگان پاپ کشورمان بودیم.

در چهارمین روز برگزاری جشنواره لاله های تالابی شاهد اجرای رضا نظری کمدین معروف شمالی و خوانندگی مهدی مقدم از خوانندگان پاپ کشورمان بودیم.


tel final1

Share