کودک ۴ ساله سرطانی شفتی در آغوش پلیس به آرزویش رسید

امیر حسین نام کودکی اهل و ساکن شهرستان شفت می باشد که علاقه زیادی به پلیس شدن دارد که مردانه امید سرطان را برای از پای درآوردنش ناامید کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، امنیت، آرزو و خواسته اجتماع و منادیان امنیت و آرامش همیشه قهرمانان اجتماع هستند.۲
کودکان که همیشه صداقت سر لوحه گفتار آنها است، اگر از علاقه و هدف آنها برای شغل آینده شان سوال کنید قطعا پوشیدن لباس پلیس از برترین اولویت های شغلی آنهاست.
امیر حسین نام کودکی اهل و ساکن شهرستان شفت می باشد که علاقه زیادی به پلیس شدن دارد که مردانه امید سرطان را برای از پای درآوردنش ناامید کرده است.
این کودک ۴ ساله قبل از اینکه خانواده اش وی را برای بستری شدن به بیمارستان انتقال دهند، برای انداختن عکس یادگاری با پلیس که آرزوی امیرحسین بود، به نزد یکی از ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان شفت که در حین انجام وظیفه بود می روند، مامور پلیس راهور پس از شنیدن خواسته امیر حسین وی را در آغوش خود گرفته و با وی عکس یادگاری می اندازد تا لبخند را بر لب این کودک و شیرینی را در دلش ایجاد کند تا پس از خدا، پلیس را در مبارزه با سرطان پشتیبان خود ببیند.

tel final1

Share