نامه نمایندگان گیلان خطاب به رئیس جمهور/انتقال امتیاز نفت به ملوان قانونی است

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در پی مخالفت فدارسیون فوتبال با واگذاری امتیاز نفت تهران به ملوان انزلی, نمایندگان استان گیلانی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور ضمن غیرقانونی خواندن اقدامات فدراسیون فوتبال بر صحت خرید امتیاز نفت توسط ملوان تاکید کردند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در پی مخالفت فدارسیون فوتبال با واگذاری امتیاز نفت تهران به ملوان انزلی, نمایندگان استان گیلانی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور ضمن غیرقانونی خواندن اقدامات فدراسیون فوتبال بر صحت خرید امتیاز نفت توسط ملوان تاکید کردند.

متن نامه بدین شرح است:

بر هیچ کس پوشیده نیست که باشگاه ملوان با بیش از ۵۰ سال سابقه پرطرفدارترین تیم شمال کشور است و حضور این باشگاه در کلیه رقابت های ورزشی می تواند اسباب انتقال مطلوبیت زمانی در جامعه جوان شود.اخیرا مواردی در رابطه با شرکت این باشگاه در مزایده مربوط به خرید امتیاز نفت تهران صورت گرفته و در این رابطه شبهاتی ایجاد شده است که به شرح ذیل پاسخ گفته می شود.

۱-بر اساس الزامات afc و قوانین داخلی کلیه باشگاه ها به عنوان شرکت یا موسسه به ثبت رسیده اند که طبق قانون تجارت فعالیت کنند بر طبق این قانون منابع و سهام با اراده سهامداری قانونی است و حضور ثالث نمی تواند در آن دخالت کند.
۲-بر طبق قوانین موجود در ورزش ایران انتقال باشگاهی بر اساس تصمیم متخذه در کمیسیون ماده ۵ وزارت ورزش و جوانان انجام می شود و فدراسیون هیچ سمتی در موضوع ندارد. زیرا آن ها بر طبق اساسنانه خود فقط برگزار کننده مسابقات هستند و دخل و تصرف آن ها در سهام و ماهیت اداری باشگاهی مردود است و لذا اظهار نظرها و مکاتباتب که فدراسیون در رابطه با نفی فروش امتیاز سهام یک شرکت و موسسه از خود بروز می دهد جدای از وضایف آنهاست . زیرا فدراسیون نمی تواند در خصوص چگونگی اداره یک باشگاه که در رشته های متعدد فعالیت می کند اظهار نظر کند.
۳- بعد از انجام تشریفات خرید و فروش سهام باشگاه و برای طی تشریفات انتقال از یک استان یک استان دیگر منحصراً وزارت ورزش و جوانان و نماینده قانونی آنها یعنی ادارات ورزشی استان از طریق کمیسیون ماده ۵ دارای صلاحیت هستند و قانون گذار هیچ دخالتی برای فدراسیون قائل نیست و به نظر می رسد که اطلاعیه های فدراسیون فوتبال بدون مشاوره در حوزه حقوقی و برای جلب رضای چند نفر افراد ناشناخته صادر می شود و فاقد جایگاه است .
لذا انتظار می رود عنایت و مساعدت و دستور اوامر مقتضی در اجرای قانون را داریم تا همانند سایر اسم هایی چون پاس،صبا،پیکان،سایپا و … که به سایر استان ها انتقال یافتند این تیم ریشه دار و پر طرفدار نیز از این قانون مستثنی نباشد و طرفداران پرشور آن شاهد شور و نشاط تنها تیم شمال کشور باشند.

photo_2016-06-22_17-03-56
tel final1

Share