رییس مرکز آموزشی درمانی رازی رشت منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،طی حکمی از سوی دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، دکتر انوش دهنادی مقدم به ریاست مرکز آموزشی درمانی رازیِ رشت منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،طی حکمی از سوی دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک – رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر انوش دهنادی مقدم به ریاست مرکز آموزشی درمانی رازیِ رشت منصوب شد. showimage.aspx

دکتر انوش دهنادی مقدم، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، متخصص بیهوشی و فلوشیب مراقبت های ویژه است که پیش از این، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDC در دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود

. همچنین، دکتر سیروس امیر علوی نیز قبل از ایشان، عهده دار سمت ریاست بیمارستان رازی بودند.

tel final1

Share