«دیارمیرزا» برترین پایگاه خبری شمال و سی و ششمین پایگاه خبری برتر کشور شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس ارزیابی به عمل آمده پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با کسب ۳۷.۹ امتیاز توانست رتبه سی و ششم را بین پایگاه های خبری سراسر کشور به دست آورد و در جایگاه اول بین رسانه های شمال کشور قرار گیرد.

ارزیابی پایگاه های خبری، بر اساس فرم های خود اظهاری و نظر کارشناسی کمیته ٧ نفره رتبه بندی متشکل از اساتید ارتباطات و نمایندگان منتخب مدیران مسئول پایگاه های خبری اعلام شد.(اینجا)logo5-08-02_22-24-48

شیوه نامه و شاخص های رتبه بندی پایگاههای خبری در نیمه اول سال ٩۴، پس از ۶ جلسه بررسی به تصویب مدیران مسئول پایگاههای خبری رسید. بر این اساس پایگاههای خبری به صورت داوطلبانه اقدام به ارسال فرم خوداظهاری به کمیته رتبه بندی کردند.

شاخص های خود اظهاری بر اساس عملکرد پایگاه های خبری در پائیز سال ٩۴ مورد ارزیابی قرار گرفت و اولین فراخوان در تاریخ ٢١ دی ماه ٩۴ اعلام و در سه مرحله تا پایان آن سال تمدید شد.

بر اساس ارزیابی به عمل آمده پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با کسب ۳۷.۹ امتیاز توانست رتبه سی و ششم را بین پایگاه های خبری سراسر کشور به دست آورد و در جایگاه اول بین رسانه های شمال کشور قرار گیرد.

تابناک با ۸۵ امتیاز, شفقنا با ۸۳.۵ امتیاز و ورزش۳ با ۸۳ امتیاز سه پایگاه خبری برتر کشور شناخته شدند.

گفتنی است دوره بعدی رتبه بندی پایگاههای خبری پس از اصلاحات لازم شاخص ها و در صورت تأیید مدیران مسئول در پاییز ٩۵ اجرا و نتایج آن تا پایان سال اعلام خواهد شد.

کمیته رتبه بندی پایگاههای خبری از ترکیب زیر تشکیل شده است: مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی، دو استاد ارتباطات به انتخاب مجمع روسای دانشکده ها و گروههای ارتباطات دانشگاههای تهران، دو مدیرمسئول پایگاههای خبری عمومی و یک مدیر مسئول پایگاه خبری تخصصی و یک سردبیر پایگاه خبری، همگی به انتخاب مدیران مسئول خبرگزاری ها.

مخاطبان گرامی می توانند با کلیک بر روی این لینک جدول رتبه بندی پایگاه های خبری را مشاهده نمایند.

 

tel final1

Share