یکی از مدیران سابق استان گیلان به دلیل تخلفات مالی بازداشت شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با دستور یکی از قضات نهاد بازرسی کل کشور یکی از مدیران سابق استان گیلان بازداشت شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با دستور یکی از قضات نهاد بازرسی کل کشور یکی از مدیران سابق استان گیلان بازداشت شد.bazdashtex

وی که یکی از با سابقه ترین مدیران گیلان بوده است سال پیش مسئولیت خود را به فرد جدیدی واگذار کرد.

پیگیری های به عمل آمده حاکی از این است که وی مظنون به نقش داشتن در برخی تخلفات مالی مرتبط با پروژه های عمرانی است و همین مسئله سبب ساز صدور حکم بازداشت وی توسط مراجع نظارتی می شود.

گفتنی است مراحل بررسی پرونده وی در حال انجام است.

tel final1

Share