گزارش تصویری کاروان پیاده زائرین مرقد مطهر امام(ره)

زائرین مرقد مطهر امام(ره) در قالب کاروان پیاده به سوی مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب در حال حرکت هستند.  

زائرین مرقد مطهر امام(ره) در قالب کاروان پیاده به سوی مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب در حال حرکت هستند.

 

tel final1

Share