گزارش تصویری سخنرانی حسن عباسی در مسجد فاطمه الزهرا (س) رشت

حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین شامگاه جمعه در مسجد فاطمه الزهرا (س) رشت با محوریت موضوع تبیین سخنرانی هفته گذشته مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسین (ع) سخنرانی کرد.

حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین شامگاه جمعه در مسجد فاطمه الزهرا (س) رشت با محوریت موضوع تبیین سخنرانی هفته گذشته مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسین (ع) سخنرانی کرد.


tel final1

Share