گزارش تصویری جشن نیمه شعبان در روستای لیجارکی

جشن نیمه شعبان در روستای لیجارکی بخش مرکزی شهرستان بندرانزلی برگزار در پایان مراسم به قید قرعه به شرکت کنندگان هدایایی داده شد.

جشن نیمه شعبان در روستای لیجارکی بخش مرکزی شهرستان بندرانزلی برگزار در پایان مراسم به قید قرعه به شرکت کنندگان هدایایی داده شد.


tel final1

Share