گزارش تصویری برداشت توت فرنگی در روستای سی دشت رودبار

برداشت توت فرنگی در روستای سی دشت رودبار گیلان را مشاهد می کنید.  

برداشت توت فرنگی در روستای سی دشت رودبار گیلان را مشاهد می کنید.

 

tel final1

Share