کارت پستالی از قدیمی ترین تصویر شهر تاریخی ماسوله

در زیر کارت پستالی از قدیمی ترین تصویر شهر تاریخی ماسوله را مشاهده می کنید.

در زیر کارت پستالی از قدیمی ترین تصویر شهر تاریخی ماسوله را مشاهده می کنید.

photo_2016-05-24_20-56-12 photo_2016-05-24_20-56-17 photo_2016-05-24_20-56-23

tel final1

Share