نه افراد غیربومی بکار گرفته شوند و نه اینکه از افراد بومی ضعیف در پست‌های مدیریتی استفاده شود/تخلفات صورت گرفته در هلال احمر گیلان از طریق تحقیق و تفحص قابل پیگیری است

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا منتخب مردم صومعه سرا گفت: نه افراد غیربومی بکار گرفته شوند و نه اینکه از افراد بومی که دارای ضعف مدیریت هستند و ناخالصی دارند استفاده شود, مردم نباید چوب سومدیریت ها را بخورند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سیدکاظم دلخوش منتخب مردم صومعه سرا در گفتگو با دیارمیرزا ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد:اعتقاد دارم استان گیلان مردم فهیم و توانمندی در سطح کشور دارد که زبانزد خاص و عام هستند و ما باید قدر همدیگر را بیشتر بدانیم.delkhoosh_0600 (6)

دلخوش با بیان اینکه متاسفانه برخی افراد در دفاع از حقوق مردم مقطعی اظهار نظر می کنند, یادآور شد: در خصوص برخی انتصابات بارها گفته ام که وقتی در گیلان نیروهای توانمندی وجود دارد قائده این است که توانمندی های آنها در پست های مدیریتی استفاده کنیم.

منتخب مردم صومعه سرا تصریح کرد: در ارتباط با مدیریت هلال احمر گیلان همان موقع که زمزمه تغییر مدیر فعلی بود در گفتگو با دبیرکل هلال احمر کشور نسبت به عدم انتخاب افراد غیربومی تاکید داشتم و تمام حرفم این بود که از توانمندی نیروهای بومی گیلان استفاده شود.

وی افزود: چه در دوران نمایندگی و چه در زمان حضور در سازمان مدیریت کشور از حق نیروهای توانمند استان گیلان دفاع کردم و می کنم و از سوی دیگر به مسئولان استان و نمایندگان توصیه می کنم که به موقع موضع گیری کنند و اظهارات آنها صرفا در حد مصاحبه در جرائد نباشد.

دلخوش با تاکید بر اینکه اولویت اول در انتخاب مدیران با نیروهای بومی است تصریح کرد: از آن طرف برخی تخلفات در هلال احمر گیلان رخ داده است که در این زمینه هم باید ورود کرد.

وی خاطرنشان کرد: به چه علتی باید یک فرد بازنشسته در راس هلال احمر گیلان باشد یا فردی به عنوان معاون او انتخاب شود که دارای پرونده ی قضائی است و اگر لازم باشد در این خصوص جزئیات بیشتری را بیان می کنم.

منتخب مردم صومعه سرا با انتقاد از انتصابات خانوادگی و «خصوصی سازی» صورت گرفته در سطح شهرستان صومعه سرا گفت: در حالی که فرزندان مردم بیکار هستند چگونه است که یک فرد پس از انتصاب در یک سازمان اقوام و فرزندان خود را مشغول کار می کند؟ آیا نمایندگان و مسئولان استان نباید در این خصوص موضع گیری داشته باشند و اعتراض کنند؟!

دلخوش در ادامه برخی تخلفات صورت گرفته را سواستفاده از امکانات دولتی دانست و گفت: طی دو سال اخیر اردوهای امدادی هلال احمر سه مرتبه در شهرستان صومعه سرا برگزار شده است مگر حقوق سایر مردم استان را باید ضایع کرد؟ آیا چونکه برادر وی نماینده است باید اردوها هم همیشه در شهرستان صومعه سرا برگزار شود و یا وی در سالی که قرار است انتخابات برگزار شود در مدارس حضور می یابد و زنگ آغاز مدارس را می زند.

منتخب مردم صومعه سرا خاطرنشان کرد: اگر در این خصوص صحبتی نمی کنیم برای این است که نمی خواهیم آرامش استان بهم بخورد وگرنه همه ی این اتفاقات از طریق تحقیق و تفحص از هلال احمر قابل پیگیری است و نخواهیم گذاشت حقوق مردم ضایع شود.

وی با بیان اینکه همواره در دفاع از حقوق مردم گیلان سینه سپر کرده است, متذکر شد:در وهله اول معتقد به استفاده از نیروهای غیربومی نیستم اما از آن سو نباید اجازه دهیم که وقتی فردی در مصادر امور قرار می گیرد سواستفاده کند و متاسفانه برخی از دوستان هم از او تقدیر و تشکر کنند.

دلخوش خاطرنشان کرد: آیا باید از فردی که وقتی مسئول یک نهاد شده فرزند خود را سرکار برده یا از امکانات یک نهاد استفاده نادرست کرده تقدیر و تشکر کرد؟! آیا باید از مدیری که از آدم های مساله دار در مصدر امور استفاده می کند تقدیر و تشکر کرد؟ به نظرم باید مسئولان استان و نمایندگان او را بازخواست کنند.

وی در پایان با قدردانی از دیارمیرزا گفت: نه افراد غیربومی بکار گرفته شوند و نه اینکه از افراد بومی که دارای ضعف مدیریت هستند و ناخالصی دارند استفاده شود. مردم نباید چوب سومدیریت ها را بخورند.

 

tel final1

Share