نشست تخصصی نقد و بررسی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

انجمن علمى روابط بین الملل با همکاری شهرداری رشت نشست تخصصی را با موضوع نقد و بررسی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا(۲۰۱۶) در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۵ برگزار مى کند. این همایش با حضور دکتر رضا سیمبر, دکتر حسین دهشیار, دکتر ضیاالدین صبوری, دکتر سجاد بهرامی و دکتر روح الله منعم و ورود برای عموم علاقه مندان آزاد است. https://telegram.me/diyarmirzair

انجمن علمى روابط بین الملل با همکاری شهرداری رشت نشست تخصصی را با موضوع نقد و بررسی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا(۲۰۱۶) در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۵ برگزار مى کند.

این همایش با حضور دکتر رضا سیمبر, دکتر حسین دهشیار, دکتر ضیاالدین صبوری, دکتر سجاد بهرامی و دکتر روح الله منعم و ورود برای عموم علاقه مندان آزاد است.

photo_2016-05-26_12-20-01https://telegram.me/diyarmirzair
tel final1

Share