شهر صنعتی رشت و شهرهای لوشان و منجیل در صدر حوادث ناشی از کار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهر صنعتی رشت و شهرهای لوشان و منجیل بالاترین آمارحوادث مربوط به کار وشهرهای فومن ، صومعه سرا وکوچصفهان کمترین میزان این حوادث را داشته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در سال ٩۴ میزان حوادث ناشی از کار برای مشمولان سازمان تامین اجتماعی که منجر به تشکیل پرونده و ارائه تعهدات گردیده از ١٧ درصد رشد برخوردار بوده است.۷۸۸۲۵
براساس این گزارش شهر صنعتی رشت و شهرهای لوشان و منجیل بالاترین آمارحوادث مربوط به کار وشهرهای فومن ، صومعه سرا وکوچصفهان کمترین میزان این حوادث را داشته اند.
٨٠ درصد حوادث ناشی ازکار براثر بی احتیاطی بوده وبیشترین عضو آسیب دیده دراتفاقات مذکور در ناحیه دست بوده است .
ضرب دیدگی، سقوط و لغزش بیشترین علل حوادث محیط کارگزارش شده و ٩٠ درصد حادثه دیدگان را مردان تشکیل می‌دهند.
براساس گزارشهای کارشناسی و پرونده های مرتبط در تامین اجتماعی استان گیلان طی سال ٩۴ ، سه مورد فوتی منجر به برقراری مستمری بازماندگان ، ١٢ فقره ازکار افتادگی کلی ، ١۵ مورد از کارافتادگی جزئی و ۴٢ فقره پرداخت غرامت نقص عضو از تعهدات ارائه شده به حادثه دیدگان بوده است .
بیشترین گروه سنی حادثه دیده دراین آمار مربوط به رده سنی ٣٠ تا ٣۵ سال می‌باشد و فعالیتهای مرتبط با ماشین آلات و صنایع فلزی و کارهای ساختمانی بالاترین میزان حوادث را به خود اختصاص داده اند.

tel final1

Share