سطح آثار جشنواره ادبی شعر نور قابل قبول بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،داور بخش کلاسیک جشنواره ادبی شعر نور گفت: سطح آثار جشنواره ادبی شعر نور قابل قبول بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا ،آرش فرزام صفت با اشاره به برگزاری جشنواره ادبی شعر نور، اظهار کرد: میزبانی این قبیل جشنواره ها افتخاری ارزشمند برای جامعه هنری استان به ویژه در مقوله شعر است.

۶۱۷۵۸وی با بیان اینکه داوری آثار در دو مرحله انجام می شود، افزود: آن دسته از آثاری که توانستند در مرحله نخست بیش از نیمی از نمرات را کسب کنند برای داوری مرحله دوم فرستاده شدند.

داور بخش کلاسیک جشنواره شعر نور با بیان اینکه استقبال شعرا از بخش کلاسیک مطلوب بوده است، تصریح کرد: بیش از ۴۰۰ اثر در بخش کلاسیک به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

فرزام صفت درخصوص تنوع آثار جشنواره ادبی شعر نور، گفت: یکی از ویژگی های درخور توجه جشنواره ادبی شعر نور تنوع موضوعی، قالبی و حتی جغرافیایی آثار رسیده است، به طوری که شاعران از مناطق مختلف کشور آثار خود را در دو بخش کلاسیک و آزاد ارسال کرده اند.

وی با اشاره به وجود بخش موضوعی در جشنواره، گفت: البته هنر را نمی توان محدود و قالب بندی کرد و هنرمند همواره به ندای درونی خود پاسخ می دهد به ویژه اینکه شاعران اشعارشان را با تکیه بر ندای دل و آن شاعرانه خود می سرایند.

داور بخش کلاسیک جشنواره ادبی شعر نور تاکید کرد: با اینحال برگزاری جشنواره های موضوعی فرصت خوبی است که شاعران بر موضوعات مطرح شده توجه و دقت نظر داشته باشند و اگر در موضوع انتخاب شده قبلا شعری داشته اند، آن آثار را به عرصه رقابت و مسابقه بگذارند.

فرزام صفت با اشاره به اینکه سطح آثار جشنواره ادبی شعر نور قابل قبول بود، گفت: آثار رسیده به این جشنواره بخشی از جامعه شعر کلاسیک ایران را پوشش می داد البته از نظر ایده آل بی شک میتوانست از سطح بالاتری نیز برخوردار باشد.

tel final1

Share