تولد اولین مرال در سال ۹۵ در طبیعت گردی و گردشگری لوندویل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،اولین مرال در سال ۱۳۹۵ در سایت طبیعت گردی و گردشگری لوندویل آستارا متولد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  ،اولین مرال در سال ۱۳۹۵ در سایت طبیعت گردی و گردشگری لوندویل آستارا متولد شد.

روشنی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرزی بندر آستارا ضمن اعلام خبر فوق گفت: یکی از مرالهای ماده موجود در سایت پارک طبیعت گردی و گردشگری لوندویل آستارا زایمان کرد که حال عمومی بچه مرال نیز مساعد می باشد.

وی افزود: در سایت مرالها تعداد ۹ راس مرال نگهداری می شود که با تولد بچه مرال تعداد آنها ۱۰ راس شده که ۵ راس آن ماده و ۵ راس آن نیز نر می باشدهمچنین یکی از مرالها نیز آبستن بوده که در طی روزهای اخیر زایمان خواهد کرد.

۵۸.bmp

tel final1

Share