توئیت آشنا: نگذاریم حاج قاسم را چون محسن و باقر به کارزار کلید و گاز انبر بکشانند

حسام الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور در امور فرهنگی در حساب توییتر خود نوشت: بگذاریم حاج قاسم در قله اسطوره‌ای دفاع از حریم و حرم بماند،نگذاریم او را چون محسن و باقر به کارزار کلید و گاز انبر بکشانند.

حسام الدین آشنا مشاور رییس‌جمهور در امور فرهنگی در حساب توییتر خود نوشت: بگذاریم حاج قاسم در قله اسطوره‌ای دفاع از حریم و حرم بماند،نگذاریم او را چون محسن و باقر به کارزار کلید و گاز انبر بکشانند.

download
tel final1

Share