تصویری از مواجهه هاشمی با جنتی و جلیلی

در حاشیه اجلاس امروز مجلس خبرگان رهبری

در حاشیه اجلاس امروز مجلس خبرگان رهبری

۵۹۸۰۲۰_۷۲۸ ۵۹۸۰۲۱_۲۵۳

tel final1

Share