تصویری از اشک های شهرزاد برای قباد

اشک های شهرزاد برای قباد/لحظه بزرگ اختتامیه کن: دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد توسط شهاب حسینی و اشک های ترانه علیدوستی

اشک های شهرزاد برای قباد/لحظه بزرگ اختتامیه کن: دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد توسط شهاب حسینی و اشک های ترانه علیدوستی

photo_2016-05-23_23-30-13

tel final1

Share