تصاویر داخل تلفن همراه رضا ضراب هنگام بازداشت در آمریکا منتشر شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تصاویر داخل تلفن همراه رضا ضراب هنگام دستگیری او در آمریکا منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از عصر ایران ،تصاویر داخل تلفن همراه رضا ضراب هنگام دستگیری او در آمریکا منتشر شد.

قاضی پرونده رضا ضراب تاجر ایرانی تبار مقیم ترکیه که به اتهام نقض قوانین تحریمی علیه ایران در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ در آمریکا دستگیر و زندانی شده است، محتویات تلفن همراه رضا ضراب را هنگام دستگیری او در فرودگاه شهر میامی فلوریدا در اختیار رسانه ها قرار داده است.

تصاویر زیر به هنگام بازداشت ضراب در فرودگاه میامی داخل تلفن همراه او بوده است.

tel final1

Share