تصاویری از جشنواره پنیر ماسوله

جشنواره پنیر ماسوله با حضور اهالی این شهرک تاریخی برگزار شد.

جشنواره پنیر ماسوله با حضور اهالی این شهرک تاریخی برگزار شد.


tel final1

Share