تصاویری از ترانه علیدوستی و شهاب حسینی بر روی فرش قرمز جشنواره کن

ترانه علیدوستی, اصغر فرهادی، شهاب حسینی و پریسا بخت آور روی فرش قرمز فیلم «فروشنده» در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶ ⠀⠀

ترانه علیدوستی, اصغر فرهادی، شهاب حسینی و پریسا بخت آور روی فرش قرمز فیلم «فروشنده» در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶
⠀⠀


tel final1

Share