اطلاعیه شرکت گاز استان گیلان در خصوص قیمت گازبها

براساس دستورالعمل شرکت ملی گاز ایران، برای محاسبه گازبها، سال به دو فصل گرم و سرد تقسیم می شود که فصل سرد از تاریخ ۱۶ آبان ماه تا ۱۵ فروردین ماه سال بعد و مابقی سال به عنوان فصل گرم تعریف می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پیرو مراجعات مردمی به ادارات گاز در خصوص افزایش گازبها شرکت گاز استان گیلان شرکت گاز استان گیلان با ذکر این نکته که «قیمت گاز مصرفی در فصل سرد و گرم متفاوت است» نکات ذیل را برای تنویر افکار عمومی منتشر کرد:WP_20160615_034

براساس دستورالعمل شرکت ملی گاز ایران، برای محاسبه گازبها، سال به دو فصل گرم و سرد تقسیم می شود که فصل سرد از تاریخ ۱۶ آبان ماه تا ۱۵ فروردین ماه سال بعد و مابقی سال به عنوان فصل گرم تعریف می شود.
مبلغ گازبها به صورت پلکانی و با در نظر گرفتن سطوح اقلیم بندی مربوطه از نظر آب و هوا محاسبه می شود. بدین ترتیب که هر اندازه مشترک کمتر و بهینه تر مصرف نماید مشمول پرداخت قیمت گاز کمتر و در صورت مصرف بیشتر و با قرار گرفتن در پله های بالاتر مشمول پرداخت گازبها به صورت پلکانی می شود.
استان به لحاظ اقلیم بندی به سه اقلیم، اقلیم ۱ ( جیرنده، بره سر و دیلمان) ، اقلیم ۲ (آستارا، سیاهکل، ماسال، املش و تالش) و اقلیم ۳ ( رشت، شفت، فومن، انزلی، رودبار، رودسر، آستانه، رضوانشهر، صومعه سرا، لنگرود و لاهیجان) تقسیم می شود که این اقلیم بندی توسط شرکت ملی گاز ایران با همکاری سازمان هواشناسی تنظیم می شود و در اختیار شرکت های گاز استانی نمی باشد.

tel final1

Share