بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از طرح تجهیز و نوسازی شالیزارها و باغات چای فومن

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی از طرح تجهیز و نوسازی شالیزار و باغات چای روستای زیده فومن بازدید کرد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی از طرح تجهیز و نوسازی شالیزار و باغات چای روستای زیده فومن بازدید کرد.photo_2016-05-26_17-11-33

محمدرضا ابراهیم زاده در حاشیه بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا با بیان اینکه مهندس اکبری از توانمندی های کشاورزی فومن,  پروژه های آبیاری تحت فشار و تجهیز و نوسازی اراضی شهرستان بازدید کردند اظهار کرد: ما توانستیم طرح تجهیز و نوسازی شالیزار های فومن را در ۱۸۰هکتار از زمینهای کشاورزی به پایان رسانیم.
ابراهیم زاده هدف از این طرح را علاوه بر کاهش هزینه تولید و سهولت انجام عملیات زراعی حمل و نقل محصول به سهولت و افزایش بهره وری خواند و گفت: مدیریت مصرف بهینه آب مصرفی در ۱۸۰ هکتار از اراضی نیز از دیگر اهداف طرح است.

وی اظهار کرد: شهرستان فومن ۱۳ هزار و ۸۷۰ هکتار اراضی شالیزاری دارد که ۸ هزار آن هکتار مستعد اجرای این طرح هستند.

مدیر جهاد کشاورزی فومن در پایان گفت: طرح تجهیز و نوسازی اراضی تا امروز در ۶ هزار و  ۳۶۰ هکتار از اراضی یعنی معادل ۷۹درصد انجام شده است.

photo_2016-05-26_17-11-44
tel final1

Share