بازدید روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان از منطقه آزاد انزلی +تصاویر

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به همراه شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذرباییجان از پروژه های مرکز تفریحات دریایی، فاز تجارت و گردشگری ، مجتمع بندری کاسپین و طرحهای زیرساختی و توسعه منطقه آزاد انزلی بازدید کردند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به همراه شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان از پروژه های مرکز تفریحات دریایی، فاز تجارت و گردشگری ، مجتمع بندری کاسپین و طرحهای زیرساختی و توسعه منطقه آزاد انزلی بازدید کردند.
این دو وزیر ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی در کشورهای متبوع خود را برعهده دارند.
این دیدار با توجه به سیاست منطقه آزاد انزلی در راستای تبدیل شدن به کانون داد و ستد تجاری و اقتصادی حاشیه خزر و همچنین برگزاری نشست های مختلف از سوی هردوکشور شکل گرفته است .
از دیگر اهداف این بازدید توسعه مبادلات تجاری ایران با آذربایجان در راستای با بهره مندی از ظرفیت های و توانمندی های این منطقه عنوان شده است.
گفتنی است منطقه آزاد انزلی میزبان اولین نشست شورای همکاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در سال جاری است.

 

 

 tel final1

Share